JSA na UW

JSA NA UW

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) na Uniwersytecie Warszawskim 

PROCEDURA dot. JSA na UW

Dodanie konta w JSA dla prac licencjackich/magisterskich  :

Rola Promotor 

Promotor zainteresowany bezpośrednim dostępem do JSA występuje za pośrednictwem pełnomocnika ds. USOS o utworzenie konta do Działu Aplikacji Komputerowych przez system obsługi zgłoszeń JIRA IT

Po otrzymaniu maila aktywacyjnego promotor dokonuje pierwszego logowania w JSA

Rola Biuro

Jednostki zainteresowane posiadaniem roli Biuro występują za pośrednictwem pełnomocnika ds. USOS o nadanie uprawnień do Działu Aplikacji Komputerowych przez system obsługi zgłoszeń JIRA IT

Po otrzymaniu maila aktywacyjnego osoba dokonuje pierwszego logowania w JSA

Dodanie konta w JSA dla UW (dla prac doktorskich)

Rola Promotor 

Promotor zainteresowany bezpośrednim dostępem do JSA występuje za pośrednictwem sekretariatów studiów doktorskich w przypadku dotychczasowych doktorantów oraz za pośrednictwem sekretariatów szkół doktorskich   w przypadku doktorantów w szkołach doktorskich o utworzenie konta do Działu Aplikacji Komputerowych przez system obsługi zgłoszeń JIRA IT

Po otrzymaniu maila aktywacyjnego promotor dokonuje pierwszego logowania w JSA

Rola Biuro

Jednostki zainteresowane posiadaniem roli Biuro występują za pośrednictwem sekretariatów studiów doktorskich w przypadku dotychczasowych doktorantów oraz za pośrednictwem sekretariatów szkół doktorskich   w przypadku doktorantów w szkołach doktorskich o nadanie uprawnień do Działu Aplikacji Komputerowych przez system obsługi zgłoszeń JIRA IT

Po otrzymaniu maila aktywacyjnego osoba dokonuje pierwszego logowania w JSA

Od 1.10.2019 w APD zostanie włączona funkcja integracji JSA z APD dot. prac doktorskich. (krótka prezentacja)

Opis ról w JSA (UW)

Biuro przeglądanie i zarządzanie badaniami swojego Wydziału
Promotor  (posiada UID POL-on) przeglądanie i zarządzanie swoimi pracami oraz udostępnionymi badaniami

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony JSA

Pomoc techniczna pod adresami:

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/faq/

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/inne/kurs-e-learningowy-jsa/

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/samouczki/

Funkcjonalność APD-JSA wdrożenie od 23.05.2019 

(*) Zgodnie z art. 76 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia ma obowiązek sprawdzania prac dyplomowych  pod kątem plagiatu przed egzaminem w Jednolitym System Antyplagiatowy.

Przypominamy, że nasz system APD jest  zintegrowany z JSA co umożliwi sprawdzanie prac bezpośrednio w APD.