USOS i inne systemy


Witamy na stronie Działu Aplikacji Komputerowych UW
– tu znajdziesz informacje dot. systemów Uniwersytetu Warszawskiego między innymi: USOS/USOSWEB/SRS/APD  itp. a także Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).


Aktualności USOS-owe>>


Uwaga! informacje o pracy zdalnej w USOS>>>


Adresy baz testowych >>>

 


Komunikat dot. APD 

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 czerwca 2021 r. w systemie APD przestanie obowiązywać dotychczasowa zasada nazywania plików z pracą dyplomową i doktorancką wymagająca użycia numeru PESEL.
Od 1 czerwca br. plik z pracą zamieszczany w APD przez studenta/doktoranta może być nazwany dowolnie.

System APD nie będzie sprawdzał numeru PESEL, automatycznie zmieni dowolną nazwę pliku według formatu {cert-kod}-{aut-id}-praca, co oznacza, że w systemie powstanie nazwa złożona z kodu certyfikatu oraz OS_ID, unikatowego numeru osoby w bazie USOS.


Dzień Serwisowy „Środa”

Informujemy, że w środy od godz. 14 do końca dnia jest okienko serwisowe. W związku z tym mogą występować przerwy w dostępie do systemów i aplikacji (USOS, USOSweb, USOSadm Java, APD, SRS, Ankieter).


Komunikat dot. Ankietera 

w związku z planowanym wdrożeniem ANKIETERA centralnie na UW do czasu przygotowania przez MUCI wygodnego interfejsu użytkownika, zgłoszenia dotyczące wprowadzania grup docelowych czy komisji prosimy kierować do DAK z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W okresie przejściowym zmiany na bazie będą realizowane we środy podczas cotygodniowych aktualizacji w trakcie okna serwisowego.


Uwaga dot. rejestracji

Przypominamy, że nie należy definiować terminu rozpoczęcia rejestracji USOSwebowych w godzinach rozpoczęcia rejestracji żetonowych a także definiować rozpoczęcia i zakończenia rejestracji w środy od godz.14:00 do końca dnia (okienko serwisowe).


Dostęp do CAS (Central Authentication Service)

Dane potrzebne do zalogowania się do CAS:

  1. Dla istniejących kont:  imię, nazwisko, adres e-mail, przypisanie do jednostki
  2. dla nowych kont dodatkowo: rola: PRACOWNIK (PRAC_ETAT I PRAC_NIEETAT) , STUDENT, DOKTORANT, ABSOLWENT (z danymi w PROGRAMY_OSOBY), KURS_JO (kursy języków obcych dla osób spoza UW) oznacza to, że nowe konto CAS zostanie utworzone wyłącznie dla osób z jasną relacją z Uniwersytetem Warszawskim.

dostęp do JIRA IT


  dostęp do USOS


  dostęp do USOSWEB


 dostęp do APD


  dostęp do SRS


  dostęp do JSA


  dostęp do Plagiat.pl