Dostęp do USOS

W celu nadania dostępu/zmiany uprawnień do USOS należy

Formularz nie zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli został wypełniony ręcznie lub wymagane pola nie zostaną poprawnie wypełnione.

Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o uprawnienia do systemu USOS.

Jestem pracownikiem, nie mam hasła CAS, co mam zrobić?
Hasło CAS można odzyskać na stronie logowanie.uw.edu.pl wybierając „zapomniane hasło”. Odzyskanie hasła jest możliwe tylko poprzez podanie poprawnego adresu email. W przypadku kiedy ten sposób odzyskania hasła nie będzie możliwy należy skontaktować się z wydziałowym dziekanatem.

Pomoc w sprawie konta CAS przez system zgłoszeń JIRA IT. 

Nie mam hasła AD (Active Directory), co mam zrobić?
Hasło dla konta AD (Active Directory) można ustawić na stronie mojekonto.uw.edu.pl logując się kontem CAS.

Jaka jest nazwa mojego konta AD (Active Directory) ?
Nazwa konta AD (Active Directory) wyświetlana jest na stronie mojekonto.uw.edu.pl po  zalogowaniu się kontem CAS w zakładce „Moje konto” / „Hasło  Active Directory”

W przypadku problemów prosimy o kontakt w systemie obsługi zgłoszeń JIRA IT

Prosimy nie wysyłać formularza faxem.